+421 907 670 677

dusan.novotny@electrosupport.sk

Výškové práce

HLAVNÉ

AKTIVITY

Výškové práce

  • slaboprúdové a NN rozvody vo výškach, v šachtách, v stúpacích vedeniach
  •  montáž kamier, antén, satelitov a pod. na bytové domy, komíny, silá, bigboardy alebo iné budovy vo výškach
  •  servisné a údržbarské práce
  •  montáž zvodov na bleskozvody
  •  maliarske práce
  •  umývanie okien, skiel, fasád
  •  ostatné výškové práce podľa požiadaviek klientov

Administratívne budovy

Rodinné domy

Priemyselné budovy

Bytové domy

Výškovými prácami dopĺňame naše vedomosti z oblasti elektroinštalácii. Klientom poskytujeme dve služby v jednej. To znamená, že nemusia hľadať elektrikára a výškového pracovníka zvlášť. Zameriavame sa hlavne na montáže technologických zariadení ako sú kamery, či už pre políciu alebo súkromné osoby, rôzne vysielacie antény a paraboly na budovách, stožiaroch, bigboardoch a pod.

electrosupport

Ďalšou najčastejšou činnosťou je montáž pasívnych a aktívnych bleskozvodov na bytových domoch a na komplikovaných a nebezpečných strechách rodinných domoch. Do portfólia našich výškových prác patrí taktiež aj servis a údržba rôznych technológií vo výškach, umývanie okien, sklenených výplní, fasád, maliarske práce a ostatné práce podľa požiadaviek klientov.

electrosupport

KONTAKTUJTE

NÁS

10 + 15 =